Urządzenia Grzewcze
Mirosław Skiba

ul. św. Huberta, 10
77-100 Bytów

tel. 59 822 56 83

Edukacja z pompą ciepła Vaillant na Politechnice Krakowskiej


Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi znacznie bardziej złożonymi technicznie od innych powszechnie stosowanych źródeł ciepła jakimi są w szczególności kotły grzewcze. Ich dobór, montaż i serwis wymaga znajomości szeregu zagadnień związanych nie tylko z ogrzewaniem, ale także chłodnictwem, czy automatyką. Stąd też szczególnie ważne jest zadbanie o rozwój kompetencji zawodowych fachowców, na których z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na naszym rynku.

Zarówno kadra specjalistów jak i urządzenia marki Vaillant są obecne w bardzo wielu przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym. Poszerzyły się one ostatnio o wsparcie rozwoju Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Na potrzeby edukacyjne pod koniec 2021 roku została przekazana pompa ciepła typu powietrze-woda arotHERM Split.

Dostarczona do laboratorium pompa ciepła posłuży przede wszystkim studentom uczelni podczas prowadzonych zajęć praktycznych, czy też przy eksperymentach, badaniach i pracach dyplomowych itp. Jednocześnie jednak będzie dostarczać ciepło o chłód do pomieszczenia laboratorium, za pomocą klimakonwektorów.

Na wybór modelu pompy ciepła typu SPLIT wpłynęły dodatkowo względy praktyczne i bezpieczeństwa. Warunki zabudowy uniemożliwiały zastosowanie np. pompy ciepła typu monoblok z czynnikiem roboczym w postaci propanu R290. Kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej będzie mogło być prowadzone od tej chwili w pełnym zakresie – także praktycznym, co z pewnością wpłynie na uzyskany poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych tak ważnych w przypadku pomp ciepła.

Urządzenia Grzewcze
Mirosław Skiba

ul. św. Huberta, 10
77-100 Bytów

tel. 59 822 56 83